Zantac.

Omschrijving.

De werkzame stof in dit geneesmiddel is ranitidine, een maagzuur-remmer.
Het is in verschillende sterktes verkrijgbaar onder de merknaam Zantac® (tabletten, bruistabletten, sachets met granulaat, drank) en als merkloze Ranitidine Tabletten.
Voor de lichtste tabletten (75 milligram) heeft u geen recept nodig.

Ervaring.

Ranitidine is sinds 1983 in Nederland verkrijgbaar.
Deze stof behoort tot een grotere groep soortgelijke middelen (de zgn. H2-blokkers), die al jaren op grote schaal toepassing vinden en waarmee wereldwijd veel ervaring is opgedaan.

Wat doet dit middel en hoe merk ik dat?

Ranitidine zorgt dat de maag minder zuur produceert.
Het vindt toepassing bij ontstekingen of irritaties van maagslijmvlies of slokdarm (zuurbranden in de slokdarm ofwel reflux-oesophagitis), bij maagzweren en zweren van de twaalf-vingerige darm, en bij het Zollinger-Ellison syndroom (een aandoening waarbij de maag extreem veel zuur aanmaakt).
Na een paar dagen gebruik merkt u dat u minder last heeft van pijn, zuurbranden en oprispingen.
NB Dit middel wordt ook wel preventief gebruikt (vooral door mensen die chronisch pijnstillers slikken), om het ontstaan of weer opleven van maag en darmzweren tegen te gaan.

Als ik pas met dit middel begin, waar moet ik dan op letten?

Ranitidine belemmert de opname in het lichaam van bepaalde middelen tegen schimmel-infecties (Nizoral®, Trisporal®).
Gebruikt u, of gaat u deze of andere geneesmiddelen gebruiken, raadpleeg dan altijd uw apotheker.
Gebruikt u naast ranitidine ook sucralfaat (Ulcogant®) in een dosering van meer dan 2 gram per keer, neem beide middelen dan niet op hetzelfde tijdstip in, maar houd een tussenpoos van tenminste 2 uur aan.
Sucralfaat belemmert anders de werking van ranitidine.
NB Bij een zoutloos dieet zijn granulaat en bruistabletten niet geschikt; deze toedienings-vormen bevatten 0,2 tot 0,5 gram natrium per doserings-eenheid.

Hoe lang duurt het voordat dit middel werkt?

De maagzuur remmende werking begint ongeveer een half uur na inname en houdt ongeveer 12 uur aan.
De klachten verdwijnen doorgaans na enkele dagen van gebruik.

Op welk tijdstip van de dag moet ik dit middel innemen?

Vóór, ná of tijdens het eten?
Volg het doserings-schema van uw arts nauwkeurig op.
Bij een dosering van eenmaal daags kiest u als inname-tijdstip 's avonds na de maaltijd of voor het slapen gaan; zo vermijdt u klachten 's nachts (de zuur-productie is 's nachts het hoogst).
Bij een dosering van tweemaal daags kiest u 's ochtends na het ontbijt, en 's avonds na de maaltijd of voor het slapen gaan als inname-tijdstippen.
Gewone tabletten neemt u in met een glas water.
Bruistabletten en granulaat (sachets) lost u volledig op in een half longdrink-glas water.
Neem deze oplossing direct in.

Wat zijn de bijwerkingen?

U kunt last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, lichte diarree of verstopping, allergische reacties (huiduitslag, jeuk, koorts).
Verder is (zelden) melding gemaakt van spierpijn, verwardheid (vooral bij ouderen), hartritme-stoornissen, gezichts-klachten als wazig of dubbel zien.
Afwijkingen in het bloedbeeld, ontsteking van de alvleesklier of lever zijn voorgekomen; deze bijwerkingen kunnen zich herstellen.

Wanneer moet ik de arts waarschuwen, en wanneer de apotheker?

Krijgt u aanhoudende pijn in de bovenbuik, een gele verkleuring van huid en/of oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, koorts, keelpijn of blaasjes in de mond, staak dan direct het gebruik en waarschuw uw arts.
Deze verschijnselen kunnen duiden op een ernstige bijwerking.
Krijgt u allergische reacties (huiduitslag, jeuk, koorts), staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts.

Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn voor dit middel, meld dat dan altijd aan uw apotheker.
De apotheek maakt hiervan een aantekening in de computer, zodat u dit (of een verwant) middel in het vervolg niet meer krijgt.
Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker.

Wat te doen als ik een dosis ben vergeten?

De vergeten dosis kunt u alsnog innemen.
Tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis.
Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

Hoe lang moet ik dit middel blijven gebruiken?

Dit hangt af van uw situatie en klachten.
Bij een maagzweer bijvoorbeeld duurt de behandeling meestal 4 tot 8 weken.
Krijgt u ranitidine preventief om het ontstaan of weer opleven van maag of darmzweren tegen te gaan, dan kan het zijn dat u het langdurig moet gebruiken.

Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Ja, in een keer stoppen kan, zonder af te bouwen en zonder na-effecten.
Stop echter alleen in overleg met uw arts of apotheker.
Als u te vroeg stopt, kan het zijn dat het maag-darmslijmvlies nog niet is hersteld.
Uw klachten kunnen dan terugkeren.

Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, of binnenkort wil worden? En als ik borstvoeding geef?

Over het gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is.
Wel is bekend dat het via de placenta uw kind kan bereiken.
Meld het daarom uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.

Met dit middel kunt u beter geen borstvoeding geven.
Het komt namelijk ook in de moedermelk terecht.
Of dit schadelijk kan zijn voor uw baby, is (nog) niet bekend.
Wilt u toch borstvoeding geven, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Is dit middel verslavend?

Nee. Na stoppen krijgt u geen ontwennings-verschijnselen.

Wat kan ik zelf doen?

Bij het ontstaan of verergeren van maagklachten spelen veel factoren een rol: o.a. voeding, alcohol, roken en stress.
Door gezond te eten, niet of minder te roken, minder alcohol te gebruiken en stress te vermijden kunt u zelf de klachten meestal verlichten.
Heeft u 's nachts last van pijn en zuurbranden in de slokdarm, zorg dan dat uw bovenlichaam ongeveer 10 cm hoger ligt dan uw maag (met behulp van bijvoorbeeld een kussen); zo kan de zure maaginhoud niet makkelijk terug stromen.
In de apotheek kunt u goede brochures krijgen over dit onderwerp.
Of overleg met uw arts of apotheker welke maatregelen u zelf kunt nemen.


Textur